بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تأثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 142

حجم فایل: 574 کیلوبایت

قیمت: 24000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود تحقیق با موضوع مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن، در قالب word و در 152 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤال تحقیق، تعاریف واژه ها و… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 133 حجم فایل: 159 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان دانلود تحقیق با موضوع مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن، در قالب word و در 152 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهداف…

  • دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران، در قالب word و در 110 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: طرح تحقیق فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: d تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 174 کیلوبایت قیمت: 10900 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران، در قالب word و در 110 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: طرح تحقیق فصل دوم: پیشینه تحقیق…

  • دانلود پرسش نامه دینداری، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسش نامه، تعریف مفهومی متغیر پرسش نامه، مقیاس پرسش نامه، سؤالات، مدل دینداری، تحلیل بر اساس مؤلفه های پرسش نامه، تحلیل بر اساس میزان نمره پرسش نامه... … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 101 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پرسش نامه دینداری، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مؤلفه های پرسش نامه تعریف مفهومی متغیر پرسش نامه مقیاس پرسش نامه سؤالات مدل دینداری تحلیل بر اساس مؤلفه…

  • دانلود تحقیق با موضوع آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران، در قالب word و در 56 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، واژگان کلیدی، تحقیقات پیشین، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق، فرضیات تحقیق… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 56 حجم فایل: 140 کیلوبایت قیمت: 4000 تومان دانلود تحقیق با موضوع آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران، در قالب word و در 56 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه واژگان کلیدی…

  • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش آموزان دختر، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، 1-1 مقدمه، 2-1 بیان مساله، 3-1 اهمیت و ضرورت، 4-1 اهداف پژوهش، 5-1 فرضیه های پژوهش… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 429 کیلوبایت قیمت: 89000 تومان دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش آموزان دختر، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه 2-1 بیان مساله…

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها

فصل دوم:

دین و تعاریف آن

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان

مشکلات مربوط به ارائه تعریف جامع از دین

خاستگاه و نقش دین

تاریخچه دینداری

ضرورت دینداری و خدا پرستی

ارزش زندگی دینی

آثار دین در زندگی

فواید دینداری در حیطه روان شناختی

نقش روانی دین

دین و جامعه

نقش اجتماعی دین

علل رویگردانی از دین

روشهای اندازه گیری دینداری

حوزه های مطالعه روابط روان شناسی و دین

دیدگاه های نظری در مورد دین

طلاق و تعریف آن

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم

طلاق در ادیان

طلاق در کشورهای مختلف

نظر اسلام پیرامون طلاق

مشکلات ناشی از طلاق

علل و عوامل طلاق

دیدگاه های نظری پیرامون طلاق

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق

فصل سوم:

طرح پژوهشی

جامعه آماری

روش تحقیق

ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده های آماری

توصیف داده ها

تحلیل داده ها

فصل پنجم:

خلاصه نتایج پژوهش

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع

پیوست

قسمتی از متن:

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تأثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی نمی باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anova) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

بین عمل به باورهای دینی و میزان طلاق بین زنان متاهل و مطلقه رابطه معنا داری وجود دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • خاستگاه و نقش دین
  • تاریخچه دینداری
  • ضرورت دینداری و خدا پرستی

کلیک برای خرید