خودکشی

به نظر می رسد که خودکشی خصوصی ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه افراد دیگر. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 95 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

خودکشی

تعریف خودکشی

انواع خودکشی

علل و انگیزه های خودکشی

خودکشی و اختلالات روانی

خودکشی و مذهب

خودکشی و واکنش اجتماعی

مراحل مختلف و مفاهیم اجتماعی خودکشی

الگوی خودکشی از نظر جرج اسمیت

تئوری های جامعه شناسانه خودکشی

جلوگیری از خودکشی

خودکشی در ایران

قسمتی از متن:

به نظر می رسد که خودکشی خصوصی ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه افراد دیگر.

مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد تأثیر متقابلی روی افراد دیگر هم می گذارد و این مؤید این مطلب می باشد که هر فرد را جدا از قالب اجتماعی اش و به تنهایی نمی توان درک کرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • علل و انگیزه های خودکشی
  • مراحل مختلف و مفاهیم اجتماعی خودکشی
  • تئوری های جامعه شناسانه خودکشی

کلیک برای خرید