بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 349 کیلوبایت

قیمت: 8000 تومان

فهرست مطالب:

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

مفهوم توسعه و رشد اقتصادی

مفهوم رشد اقتصادی

تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

شاخص توسعه انسانی

راهبردهای توسعه

راهبرد تقدم رشد بر باز توزیع

راهبرد تقدم باز توزیع بر شد

راهبرد رشد همراه با باز توزیع

عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد

عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی

شاخصهای اندازه گیری توزیع درآمد

تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد

مبانی نظری فرضیه کوزنتس

اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی

تعریف پس انداز و انواع آن

اثر توزیع درآمد بر پس انداز

تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز

توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی

حکومتهای دموکراتیک

حکومتهای غیردموکراتیک

آشفتگی اجتماعی یا آنومی

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود. ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود، با ارائه راهکارهایی برایعادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • توسعه و رشد اقتصادی
  • راهبرد تقدم رشد بر باز توزیع
  • عوامل مربوط به ساختار اقتصادی
  • اجتماعی

کلیک برای خرید