افترا، نشر اکاذیب و قذف

افتراء و نشراکاذیب از موضوعاتی است که درجوامع و ادیان مختلف از آنهاب عنوان اعمال اهریمنی و شیطانی یادشده است. در ایران قبل از اسلام به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و توجه زیادی مبذول گشته و ازدروغگوئی و نشر اکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است. …

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 66 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

نشراکاذیب

افترای عملی

افترا در سایر قوانین

افترا در قانون مجازات عمومی

افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

شرایط قاذف (قذف کننده) و مقذوف (قذف شونده)

طریق اثبات قذف

تکرار و تعدد جرم در قذف

موارد ساقط شدن حد قذف

وجوه افتراق افترا و قذف

جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون

منبع

قسمتی از متن:

افتراء و نشراکاذیب از موضوعاتی است که درجوامع و ادیان مختلف از آنهاب عنوان اعمال اهریمنی و شیطانی یادشده است. در ایران قبل از اسلام به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و توجه زیادی مبذول گشته و ازدروغگوئی و نشر اکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نشراکاذیب
  • افترا در قانون مجازات عمومی
  • تکرار و تعدد جرم در قذف

کلیک برای خرید