محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه­­کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. …

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 91

حجم فایل: 303 کیلوبایت

قیمت: 17000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود تحقیق با موضوع رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی می پردازد. اگر چه هر یک از دو روش… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 73 حجم فایل: 271 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود تحقیق با موضوع رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: این تحقیق به…

  • دانلود جزوه آموزشی با موضوع خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: فرآیند و نحوه پذیرش و پرداخت خسارت ثالث مالی، گام اول، مراحل پذیرش، 1- پذیرش... … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 3,298 کیلوبایت قیمت: 10800 تومان دانلود جزوه آموزشی با موضوع خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بخش اول: فرآیند و نحوه پذیرش و…

  • دانلود مقاله با موضوع لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورق های لحیم کاری دولایه Al3003/Zn، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورق های لحیم کاری دولایه Al3003/Zn، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، ورق های لحیم کاری نرم... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 1,971 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع لحیم کاری نرم آلیاژ Al3003 با استفاده از ورق های لحیم کاری دولایه Al3003/Zn،…

  • دانلود مقاله با موضوع بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری، بیانیه های APB، بیانیه های FASB... … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 144 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری بیانیه های APB بیانیه…

  • دانلود دو فصل از پایان نامه با موضوع اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، چکیده، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 67 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان دانلود دو فصل از پایان نامه با موضوع اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب word و در 33…

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحققیق

مقدمه

تشریح و بیان موضوع

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

مدلهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف واژه گان کلیدی

خلاصه فصل

چارچوب فصول بعد

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه

مفید بودن اطلاعات مالی

مفهوم محافظه کاری

دیدگاه های محافظه کاری

دیدگاه قراردادی

دیدگاه دعاوی حقوقی

دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری

دیدگاه مالیاتی

دیدگاه هزینه های سیاسی

رقابت در بازار

انواع محافظه کاری

محافظه کاری نامشروط

محافظه کاری مشروط

اندازه گیری محافظه کاری

معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار

معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی

عوامل موثر بر محافظه کاری

رقابت در بازار

محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات

انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)

محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)

اندازه گیری رقابت

تامین مالی و محافظه کاری حسابداری

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

فرضیه ها و مبانی نظری آنها

طریقه استخراج مدلها

روش گردآوری داده ها

روش های آماری مورد استفاده

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

مقدمه

بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری

آمار توصیفی

ضرایب همبستگی

آزمون مدل باسو (1997)

نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری)

بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری

آمار توصیفی

جدول ضرایب همبستگی بخش دوم

نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری)

بررسی فروض خطی رکرسیون

خلاصه فصل

فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای کاربردی تحقیق

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه­­کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می­باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه­کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می­باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه­کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه­کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده­اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می­باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ­گانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه­های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می­شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط در گزارش­گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی­های بلند مدت تامین مالی می­کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره­ی تامین مالی و نه در دوره­ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی­دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می­کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می­دهند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دیدگاه های محافظه کاری
  • انواع محافظه کاری
  • عوامل موثر بر محافظه کاری

کلیک برای خرید