رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 96 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

مسأله و موضوع تحقیق

سؤالات تحقیق

اهداف تحقیق

تعاریف لغات و اصطلاحات (متغیرها)

فرضیه های تحقیق

فصل دوم

زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت

پیشنیه مدیریت آموزشی

تعریف مدیریت آموزشی

وظایف مدیریت آموزشی

ضرورت توجه به مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت و رهبری

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فرد مدار

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک کار مدار

چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

نوع تحلیل آماری

اعتبار و روائی پرسشنامه

پرسشنامه

منابع

قسمتی از متن:

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد.

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تاریخچه مدیریت
  • سبکهای مدیریت و رهبری
  • وظایف مدیریت آموزشی

کلیک برای خرید