درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 123 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

فهرست مطالب:

اسلام و عدالت اقتصادی

رابطه حقّ و عدالت

شناخت تحلیلی حق

حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملّت

موانع عدالت اقتصادی

وضعیت نابهنجار اقتصادی

خلاصه و نتیجه گیری

روابط اقتصادی و منشاء آنها

مرز اسلام و سوسیالیسم

حرمت تسلط اقتصادی

مالکیت ثروت

علت ایجاد سود سرمایه داری

ماهیت سرمایه داری جدید

ریشه نامشروع بودن سود در نظام سرمایه داری

درآمدهای ممنوع در اسلام

فلسفه حرمت ربا

عدم کارآیی قید «مکیل و موزون» در ربای معاملی

اقتصاد در اسلام

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد. پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اقتصاد در اسلام
  • درآمدهای ممنوع در اسلام
  • حرمت تسلط اقتصادی

کلیک برای خرید