تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 93 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

فهرست مطالب:

تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

پست مدرنیسم

زنان و قانون خانواده

مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده

بی حقوقی زنان در زندگی جنسی

قتلهای ناموسی

تناقض قوانین و فرهنگ حاکم بر واقعیات زندگی جنسی زنان

رهایی زنان درخاورمیانه، موانع و چشم اندازها

نقش زنان در توسعه

فعالیت اقتصادی زنان در ایران

اشتغال زنان در طبقات اجتماعی جامعه شهری

قسمتی از متن:

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحولات بورژوایی
  • مدرنیته
  • مدرنیته و زنان در خانواده

کلیک برای خرید