بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی

اقتصاددانان اولین کسانی بودند که به تدوین شاخصهایی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی اقدام نمودند و شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی از جمله شاخصهای عمده برای اهداف برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی در نزد اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بود. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 457 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

فهرست مطالب:

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

ارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسان

سطح بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی- ترویجی

وضعیت استان ها از نظر شاخص های ترکیبی هفتگانه

پیشنهادها

منابع

قسمتی از متن:

اقتصاددانان اولین کسانی بودند که به تدوین شاخصهایی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی اقدام نمودند و شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی

از جمله شاخصهای عمده برای اهداف برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی در نزد اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بود. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 نهضت شاخص سازی اجتماعی بطور خاص مورد توجه برنامه ریزان، متفکرین مسائل اجتماعی، دولت، نهادها و انجمن های حرفه ای قرار گرفت. بطوریکه بعد از آن شاخصها به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حیطه های مختلف در آمدند

عبارات و واژگان کلیدی:

  • فعالیت های آموزشی
  • فعالیت های آموزشی در استان ها
  • رتبه بندی استان ها در فعالیت های آموزشی

کلیک برای خرید