ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری-یاددهی

مشکلات ارزشیابی سنتی یا بهتر بگوییم روش اندازه گیری و سنجش موجود با جو نمره گرایی و پاسخ مداری و حافظه سنجی موجود در مدارس که فراگیران اسیر چنبره «داده» و «ستانده» یا «محرک و پاسخ» یا امتحانهای مکررند که سلامت روانی و جسمی آنان را تهدید می کند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 130 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

مفهوم و تعریف ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی

پیشینه ارزشیابی توصیفی و ضرورت اجرای طرح

ویژگیهای ارزشیابی توصیفی

چالشها و آسیبهای ارزشیابی سنتی و فعلی

رویکردها در ارزشیابی توصیفی

تعریف بازخورد

ضرورت بازخورد

ویژگیهای بازخورد

بازخورد در خدمت یادگیری بهتر

بازخورد کمی یا کیفی

فواید بازخورد

انواع بازخورد

بازخوردها

بازخورد معلم به دانش آموز در فرایند یادگیری

باید و نبایدهای این نوع بازخورد

بهره گیری از چرخه PDSA یا چرخه دمینگ (Deming)

پیشنهادات

خلاصه

منابع

ضمائم

قسمتی از متن:

مشکلات ارزشیابی سنتی یا بهتر بگوییم روش اندازه گیری و سنجش موجود با جو نمره گرایی و پاسخ مداری و حافظه سنجی موجود در مدارس که فراگیران اسیر چنبره «داده» و «ستانده» یا «محرک و پاسخ» یا امتحانهای مکررند که سلامت روانی و جسمی آنان را تهدید می کند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • ارزشیابی کیفی
  • بازخوردهای یادگیری
  • یاددهی
  • ویژگی های ارزشیابی توصیفی

کلیک برای خرید