نقش زن در جامعه

از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 224 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

نقش زن در زندگی مشترک

بیکاری و اشتغال زنان

سهم زنان دیپلمه در اشتغال

تعداد زنان جویای کار بیشتر از زنان بیکار

ماندگاری زنان در بیکاری و اشتغال

مشاغل انتخابی زنان

دسترسی کمتر زنان به سرمایه

پایین بودن نرخ مشارکت زنان

دوره میانسالی و نقش روابط اجتماعی و محیط های شغلی

دوره های تولید مثل

نقش عوامل نژادی، اجتماعی و فرهنگی

زنان در عرصه مدیریت

کنکاشی در عوامل خودکشی زنان

کمبود اعتماد به نفس و افسردگی

منابع

قسمتی از متن:

از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. با این حال با تشکیل اجتماعات انسانی، تقسیم عادلانه بین نقش ها و در اداره جامعه ازمیان رفت و در نتیجه قدرت نابرابر شکل گرفت. اگر قدرت با هریک از جنسها همراه باشد میتواند در شکل دهی به ساختارهای متفاوت جامعه بسیار مهم باشد. فی المثل ساخت یک جامعه زن سالار متفاوت از ساخت جامعه پدرسالار است. در دوره اول زن و مرد وظایف و مشاغل مختلف داشته اند با این حال همکار و مکمل هم بوده اند و هیچ چیز از پیش، مبین برتری یکی بر دیگری نبوده است و بر اثر تعاون، مناسبات متعادل و متوازنی که بین آنها پدید آمده، استحکام یافته بود.

در این اجتماعات، شیوه زندگی بر پایه شکار و گردآوری خوراک قرار گرفته است. مرد به شکار می رفت، زن به جمع آوری خوراک مشغول بوده است و گاهی نیز به شکار میرفت. هر یک از این دو، توانایی خاصی داشت که برای انجام دادن کاری، ضروری بوده. ارزش هردو برابر هم می بود. محل اقامت در این مرحله، دو مکانی است و فرزندان همواره دوتباری اند.

در دوره زن سالاری، زن قدرت بسیار می یابد، چرا که کار زن، کشاورزی است و مشغله مرد دامداری است. اساساً اساس برتری زن بر مرد و یا بالعکس را همین عامل مهم، تعیین می کند. اگر عامل اقتصادی و تکنیکی در دست هر یک از جنس ها باشد، آن یک قدرت را به یدک می کشد و سپس ارزش ها و هنجارها نیز به سراغ قبول ذهنیتها از این برتری خواهد آمد. همانطوری که در دوره زن سالاری زن به اقتضای کار و فعالیتش، یعنی کشاورزی، مادر و سرور طبیعت دانسته می شود، در دوره پدرسالاری با در اختیار گرفتن فعالیتهای اقتصادی توسط مردان، اهمیت یافتن نرینگی رشد پیدا کرد و در پی آن عقاید و فرهنگها نیز در پی توجیه مردسالاری برآمده اند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اشتغال زنان
  • زنان در عرصه مدیریت
  • مشاغل انتخابی زنان

کلیک برای خرید