نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا” در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 126 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

فهرست مطالب:

تغییرات ساختاری در آموزش عالی

تقاضا برای آموزش عالی

زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی

توده ای شدن آموزش عالی

تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی تر شدن آنها

تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها

منطقه ای و محلی شدن تولیدات دانشگاهها

سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن

تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در رشد وتوسعه

تولید سرمایه انسانی بالاتر و بیشتر

آموزش و تربیت مادام العمر

اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی

دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی

تغییر چشم انداز دانشگاهها و تغییر در شکل و محتوا

چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم

کنترل کیفیت

عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا

انقلاب مدیریتی

انقلاب اطلاعاتی

آموزش عالی و نظام پرداختها

دانشگاهها و بیکاری

دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

یادداشتهای متن

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا” در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود. روش مطالعه به صورت مطالعه اسنادی با بهره گیری از اصول تحلیل محتوا بوده و با بحث در خصوص موضوعات تغییرات ساختاری در آموزش عالی، سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن، نقش محوری دانشگاهها در تولید و گسترش سرمایه انسانی، یکپارچگی جامعه جهانی و دموکراسی، تغییر در چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا، و نیز چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم در محورهای کنترل کیفیت، عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا، انقلاب مدیریتی، دانشگاهها، دانشگاهها و بیکاری، آموزش عالی و نظام پرداختهای اجتماعی و دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار، مقاله جمع بندی میگردد. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده در متن پیشنهاداتی اراعه گردیده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دانشگاه
  • جهان در حال تحول
  • آموزش و تربیت مادام العمر

کلیک برای خرید