نخود

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد. بذور رسیده و خشک نخود دارای ارزش غذایی زیاد می باشد و یکی از مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین (18 تا 23 درصد) می باشد و نیز از قابلیت نگهداری و انبار داری خوبی برخوردار است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 223 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول (کلیات)

سیستماتیک نخود

معرفی جنس Cicer

منشاء و تاریخچه نخود

طبقه بندی غیر اختصاصی جنس Cicer

طبقه بندی بر حسب عادت رشدی

طبقه بندی بر حسب اندازه بذر

وضعیت نخود و اهمیت جهانی آن

فصل دوم (زراعت نخود)

شرایط محیطی کشت نخود

کاشت نخود

عملیات کاشت در زراعت نخود

برداشت نخود

فصل سوم (سیتولوژی نخود)

تعداد کروموزومها

مرفولوژی هسته

پلی پلوئیدی

کشت بافت گیاهی

فصل چهارم (اصلاح نخود)

اهداف اصلاحی نخود

تاریخچه اصلاح نخود

برنامه های منطقه ای و بین المللی

آزاد سازی ارقام در دنیا

تکنیک های اصلاحی

وارد کردن مواد گیاهی خارجی

گزینش بدون دو رگ گیری

گزینش بعد از دو رگ گیری

معرفی و گزینش گیاه

هیبریداسیون

اصلاح با استفاده از موتاسیون

مخلوط ارقام

مقایسه روشهای مختلف اصلاحی

سازگاری و ثبات ارقام

اصلاح برای کیفیت و بازار پسندی

تیپ پا بلند

خصوصیات دو غلافی و غلاف چند بذری

کاهش حساسیت به فتو پریود

نر عقیمی

تلاقی های بین گونه ای

اینتروگرسیون دسی – کابلی

ارقام حساس به کود

ارقام حساس به آبیاری

ارزیابی لاینها و آزاد سازی ارقام

نقش مرکز تحقیقات بین المللی گیاهان زراعی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد. بذور رسیده و خشک نخود دارای ارزش غذایی زیاد می باشد و یکی از مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین (18 تا 23 درصد) می باشد و نیز از قابلیت نگهداری و انبار داری خوبی برخوردار است.

علاوه بر اهمیت نخود به عنوان یک منبع غذایی مهم برای تغذیه انسان و دام، این گیاه می تواند در حاصلخیزی خاک، بویژه در مناطق خشک موثر باشد. با توجه به اینکه این گیاه نسبت به سایر حبوبات سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی کشور دارد و می تواند بخشی از نیازهای پروتئینی کشور را تأمین کند، باید بیشتر مورد توجه کشاورزان و مسئولان کشور قرار گیرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کشت نخود
  • برداشت نخود
  • اهمیت نخود

کلیک برای خرید