مفاهیم اساسی تصمیم گیری

شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 179 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

مفاهیم اساسی تصمیم گیری

عناصر تصمیم

اصول چهارگانه تصمیم گیری هوشمند و خلاق

ارزیابی شخصی

ارزیابی پاسخ ها

منشاء عدم اطمینانها

قاعده تصمیم بیز

چاره یابی در وضعیت های غامض

راهکارهای عملی برای تصمیم گیری

استفاده از شیوه ماکپم در انتخاب های هوشمندانه

منابع

قسمتی از متن:

شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است. توان بهره گیری از پیام، ادراک وکشف جوهره تجربیات موفق و ناموفق زندگی است که در طول زندگی، مسیرهای درست و نادرست رسیدن به هدفهای فردی و سازمانی را تعیین می کنند. الهام گیری از این شناخت و مکاشفه، چشم اندازهای آینده را شفاف و به روشنی ترسیم می کند. (حمیدی زاده، 1381، ص 1)

تصمیم گیری، جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه باید تصمیم بگیرد. تمامی تلاشهای مدیران، در یک نقطه به بار نشسته و نتایج عینی خود را بروز می دهد و آن نقطه گزینشی است که از بین گزینه های مختلف صورت گرفته و به عنوان تصمیم مدیر تعیّن می یابد. علت خوب یا بد شدن کارها یا موفقیت و شکست در دستیابی به اهداف تا حد زیادی در گرو همین لحظه و تصمیمی است که گرفته می شود. (باقریان، 1380، ص 59)

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تصمیم گیری
  • عناصر تصمیم
  • اصول تصمیم گیری

کلیک برای خرید