مشارکت سیاسی زنان

فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل: 310 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

فهرست مطالب

بخش اول

فصل اول: تعریف مفاهیم

مفهوم مشارکت

تعریف مشارکت

انواع مشارکت

مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی

مشارکت سیاسی در پهلوی دوم

فصل دوم: هدف ها وموانع

اهداف

فرضیه ها

موانع

فصل سوم: پیشینه

بخش دوم

فصل اول: مشارکت سیاسی زنان

تفاوت مشارکت سیاسی زنان و مردان

فصل دوم: پیامد مشارکت سیاسی

فصل سوم: انواع مشارکت سیاسی

مشارکت بین توده

مشارکت بین نخبگان

بخش سوم

فصل اول: مشارکت سیاسی زنان در دوره پهلوی دوم

پهلوی اول

پهلوی دوم

آزادی های سیاسی

فصل دوم: مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی

بررسی آخرین سال های حکومت پهلوی و آغاز کار جمهوری اسلامی

مسائل دخیل در امر توسعه

نگاهی به وضعیت زنان در چند سال اخیر

کلام آخر

فصل سوم: نقش زنان در تحولات اجتماعی ایران

بخش چهارم

فصل اول: نتیجه گیری

فصل دوم: پیشنهادها

فصل سوم: منابع

قسمتی از متن:

فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت. دگرگونی های عمیقی را در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشری. اعم از اقتصادی. سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به بار اورد.

برای اقتصاددانان نوسازی تغییرات گسترده تکنولوژیک و فنی توام با صنعتی شدن را همراه داشت که موجب تقویت نیروی انسان برای غلبه بر محیط طبیعی خود می شد. علقه جامعه شناسان، فرایند تنوع ساختاری ناشی از الگو های جدید نظام اجتماعی و توزیع نقش ها در تمام سطوح جامعه، متعاقب نوگرایی بود. برای اندیشمندان سیاسی نیز این پدیده توسعه مفهوم شهروندی، مساوات وگسترش مشارکت سیاسی را به ارمغان می آورد. برای همه این اندیشمندان، نوگرایی شامل تغییرات عمیق در ارزش های انسانی مفاهیم، رفتارها و کارکرده ا است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مشارکت سیاسی
  • انواع مشارکت سیاسی
  • وضعیت زنان

کلیک برای خرید