مبانی جامعه شناسی دورکم

هدف از گرد آوری این مطالب ادامه برخی نظریه های عمده در جامعه شناسی دور کم است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 95 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

زندگینامه دورکم

مبانی جامعه شناسی دورکم

گستره تفکر دورکم

روش شناسی دورکم

سه تحقیق دوباره همبستگی اجتماعی

تقسیم کار در جامعه

تراکم پویا

بی هنجاری

وجدان جمعی

روح جمعی

خودکشی

صود بنیانی حیات دینی

قسمتی از متن:

هدف از گرد آوری این مطالب ادامه برخی نظریه های عمده در جامعه شناسی دور کم است. جامعه شناسی قبل از هر چند در تبیین پدیده های اجتماعی نیاز به نظریه دارد و آن طور که تاریخ پیدایش نظریه های جامعه شناسی نشان میدهد نظریات متعدد حاصل تلاش های فراوان متفکران برای شناخت هر چه بیشتر مسائل اجتماعی بوده است. این مقاله شامل سه بخش عمده است، بخش اول درباره زندگینامه دور کم، در بخش دوم جامعه شناسی دور کم و در بخش سوم سه تحقیق او درباره همبستگی اجتماعی شده است.

متفکرانی بزرگی همچون دور کم که فضا و گرایشات فکری عصر و زمان ما را پدید آورده اند تعلق خاطر مادام العمر و پایداری نسبت به ماهیت دین از خود نشان داده اند. در حقیقت بسیاری از آثار برجسته ایشان به توضیح خاستگاه و کارکرد دین اختصاص یافته است بنابراین در این مقاله سعی کردم که به سومین تحقیق او با نام درصدد بنیانی حیات دینی بیشتر بپردازم و تاکید اصلی من هم به همین موضوع جامعه شناسی دین دورکیم میباشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • جامعه شناسی
  • جامعه شناسی دورکم
  • مبانی جامعه شناسی

کلیک برای خرید