کودکان خیابانی

یکی از آسیب های جدی که جامعه ما را تهدید می کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی است که به دلایل گوناگون بخشی یا همه اوقات خود را در خیابان ها سپری و عمدتاً از طریق تکدی، بزهکاری و شغل های کاذب و فصلی امار معاش می کنند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 89 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

طبقه بندی کودکان خیابانی

الف – وضعیت سرپرستی

ب – طبقه بندی از حیث نوع زندگی خیابانی

ج – طبقه بندی کودکان ا زلحاظ وضعیت سکونت خیابانی

1- کارتن خوابها

2- اتوبوس خوابها

3- هتل خوابها

د- گروه های سنی کودکان خیابانی

  1. گروه سنی زیر ده سا ل
  2. گروه سنی 10 تا 15 سال
  3. گروه سنی بالای 15 سال

وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان

الف – مشکلات بهداشتی

ب – مشکلات اخلاقی

ج – آسیب های اجتماعی

د – اشتغال کودکان

ه – آموزش کودکان

عوامل مؤثر در گسترش پدیده کودکان خیابانی

راهکارها

قسمتی از متن:

یکی از آسیب های جدی که جامعه ما را تهدید می کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی است که به دلایل گوناگون بخشی یا همه اوقات خود را در خیابان ها سپری و عمدتاً از طریق تکدی، بزهکاری و شغل های کاذب و فصلی امار معاش می کنند. گرچه آمار دقیقی از تعداد این کودکان در دسترس نیست، آماری که براساس جمع آوری بخشی از این کودکان تهیه شده بیانگر اهمیت و عمق این فاجعه عظیم ملی است که صرف نظر از مشکلات و مسائلی که در حال حاضر ایجاد می کند، پیامدهای ناگوارتری در آینده ای نه چندان دور برای جامعه در پی خواهد داشت.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اشتغال کودکان
  • گروه های سنی کودکان خیابانی
  • آسیب های اجتماعی کودکان خیابانی

کلیک برای خرید