کود آبیاری

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس می‪گردد. بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است. …

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 152 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

ضرورت کود آبیاری

مزیت کود آبیاری

دلایل توسعه روش کود آبیاری در کشور

روش های آبیاری

آبیاری سطحی

آبیاری زیر سطحی

ضرورت و مزیت آبیاری قطر ه ای و بارانی برای توزیع کود

کود آبیاری تحت شرایط شوری

روش کار

مواد کودی

برنامه کود دهی

تزریق کودها

وسایل تزریق

انژکتور سنج کود

روش های تزریق

شدت تزریق

غلظت کود

نتیجه گیری

توصیه ها و پیشنهادات

فهرست منابع

قسمتی از متن:

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس می‪گردد. بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است. در بین نهادهای کشاورزی، اضافه نمودن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. نظر به اینکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی کشور برای تولید بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دادند ولی در عمل به علت محدودیت‪های زمین، آب و اقلیم و به خصوص عدم مدیریت کارآ در مسایل آب و کود، افزایش کمی و کیفی عمل کرد مورد انتظار حاصل نشد و در نتیجه تعادل عناصر غذایی خاک بهم خورده و مسایل عمده زیست محیطی مطرح شده است بنابر این افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کمی و کیفی عملکرد هرچه بیشتر محصولات زراعی و باغی، نیاز به توجه خاصی دارد همچنین مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری و تبدیل آنها از روشهای رایج زارعین (سطحی) به سیستمهای تحت فشار (قطره‪ای) می‪تواند نقش مهمی را در این مسئله داشته باشد چرا که استقاده از این سیستمها (تحت فشار) باعث افزایش راندمان مصرف آب شده و به عبارت دیگر میزان تولید محصول را به ازای هر واحد آب افزایش می‪دهد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اصول کشاورزی
  • ضرورت کود آبیاری
  • کشاورزی نوین

کلیک برای خرید