فرهنگ

واژه فرهنگ را در زبانهای اروپاپی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) culture culture kultur می گویند که از واژه cultura بر می آید از ریشه لاتینی colere این واژه طیف معنایی گسترده ای داشته است…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 100 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: توسعه فرهنگی

مقدمه

سابقه

سیاستهای فرهنگی

هدفهای توسعه فرهنگی

فصل دو: جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ

مقدمه

فرهنگهای سنتی

ارزش ها و الگوهای رفتاری

فرهنگ مردم یا فولکلور

آداب و رسوم

آداب و رسوم در جامعه

تبدیل آداب و رسوم به قانون

عوامل مؤثر بر آداب و رسوم

تأثیر آداب و رسوم بر فرهنگ جامعه

ریشه آداب و رسوم ایرانی

ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران

نتیجه گیری و راهکارها

منابع و مأخذ

قسمتی از متن:

واژه فرهنگ را در زبانهای اروپاپی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) culture culture kultur می گویند که از واژه cultura بر می آید از ریشه لاتینی colere این واژه طیف معنایی گسترده ای داشته است مانند: مسکن گزیدن، کشت کردن، حراست کردن، پرستش کردن استعمال فرهنگ به عنوان یک اسم مستقل، فراگردی انتزاعی بوده که پیش از پایان قرن هیجدهم میلادی اهمیتی نداشته و تا نیمه قرن نوزدهم میلادی معلوم نبوده است با این حال می توان گفت که این تحول به طور ناگهانی در زبانهای اروپایی به وقوع نپیوسته است جان میلتون، شاعر انگلیسی در سال 1660 فرهنگ را در معنایی انتزاعی به کار می گیرد در قرن هیجدهم در انگلستان هنوز معنای رایج فرهنگ همان معنایی است که از CULTVATION و CULTINATED بدست می آید.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • سیاست های فرهنگ
  • فولکور
  • هدف های توسعه فرهنگی

کلیک برای خرید