فرهنگ و دموکراسی

هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 151 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف فرهنگ

تعریف فرهنگ سیاسی

تعریف فرهنگ سیاسی از دیدگاه گابریل آلموند و لوسین پای

فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی

رابطه فرهنگ سیاسی با مدنیت توسعه

انواع فرهنگ سیاسی

اهمیت و ارزیابی فرهنگ سیاسی

جایگاه فرهنگ در نظام بین الملل

دموکراسی چیست

اصول اساسی دموکراسی

دموکراسی کهن

دموکراسی جدید

ارکان دموکراسی از دیدگاه بزرگترین حقوقدانان معاصر

مفهوم دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان

آینده نگری فوکویاما در باره اسلام پس از جنگ سرد

برخورد تمدنها (نظریه هانتینگتن)

نظریه لیبرال

پیوند ناگسستی دموکراسی و حقوق بشر

مواردی که باعث تفاوت و عدم پیوند فرهنگ و دموکراسی در جوامع می شود

هند الگوی موفق دموکراسی

نتیجه

قسمتی از متن:

هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبکهای ادبی – هنری یک جامعه تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل می بخشد و مردم نگرشهایی را در مورد چگونگی اداره جامعه ایجاد می کند، نیز محتمل است. از آنجایی که در غرب معنی و مفهوم فرهنگ بیشتر فرهنگ مادی تلقی می گردد، بنابراین برای واژه فرهنگ تعاریف بسیار گوناگونی وجود دارد. به طور مثال فرهنگ گاهی به عنوان یک کمک کننده در زندگی انسان و عامل پذیرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه می باشد. گاهی به عنوان عاملی میان فرد یا محیط پیرامون وی رابطه برقرار می کند و شناختی از محیط به انسان می دهد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • انواع فرهنگ دموکراسی
  • دموکراسی جدید
  • دموکراسی کهن

کلیک برای خرید