فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی که از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 290 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

تصمیم گیری و فرایند تصمیم

نظریه های تصمیم گیری

الگوی تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

مرحله اول) شناخت نیاز

مرحله دوم) کسب و جمع آوری اطلاعات

تفاوت داده و اطلاعات

ارزش اقتصادی اطلاعات

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی

مرحله سوم) ارزیابی گزینه ها

مرحله چهارم) تصمیم خرید

مرحله پنجم) رفتار پس از خرید

انواع حل مسأله خرید

عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید

عوامل فرهنگی

فرهنگ

زیر مجموعه های فرهنگی

طبقه اجتماعی

عوامل اجتماعی

گروه های مرجع

خانواده

نقش و مقام اجتماعی

عوامل شخصی

سن و مرحله زندگی

شغل

وضع اقتصادی

شیوه زندگی

شخصیت و تصویر خویشتن

عوامل روانی

انگیزش

یادگیری

نگرش و باور

معیارهای تصمیم گیری در بازار اوراق بهادار

نوع بازده اوراق بها دار

ریسک اوراق بهادار

انواع ریسک

ریسک مالی

ریسک تجار

ریسک ورشکستگی

توقف عملی

ریسک تورم

ریسک نوسان نرخ بهره

تعریف بورس اوراق بهادار

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان

بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون

فن اوری اطلاعات: تنگنای رشد بورس اوراق بهادار تهران

نارسایی سیستم معاملات بورس

نارسایی های سیستم اطلاع رسانی

بازار سرمایه

بازارهای اولیه

بازارهای ثانویه

تئوری بازار کارا

شکل قوی بازار کارا

شکل ضعیف بازار کارا

شکل نیمه قوی بازار کارا

مفهوم نیمه کارا بودن بازار برای حسابداری

محتوای اطلاعاتی قیمت سهام

سرمایه گذاری وانواع سرمایه

انواع سرمایه گذار و هدف آنها از سرمایه گذاری

مشخصات لازم برای یک سرمایه گذار ریسک پذیر

صبر و شکیبایی

جرأت

زیرکی و آگاه بودن

احساساتی نبودن

قسمتی از متن:

عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی که از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند – تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از یک طرف ووجود اطلاعات ناصحیح و فریبنده از طرفی دیگر لزوم بررسی دقیق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامی جوانب را ازطرف مصرف کننده یا سرمایه گذار بیش تاز پیش معلوم می نماید. این مطلب در مورد بازارهای عادی و خریدهای معمول و عادی نیز صادق است چه بسرد به اینکه فردی بخواهد قدم در بازاری چون بازار بورس اوراق بهادار گذارد که خرید و فروش ویا انتخاب اوراق مطلوب و مورد نظر به در نظر گرفتن عوامل بسیاری مرتبط است. اصولاً سرمایه گذار باید بررسی وسیعی در مورد خرید و فروش سهام عادی انجام داده و عوامل زیادی را مد نظر قرار دهد. زیرا که نقد ترین دارایی خود را تبدیل به اوراقی بهادار می کند که سود و زیان آن همواره با ریسک و خطر مواجه است. و اگر بدون توجه به یکسری عوامل اقدام به سرمایه گذاری نماید نتایج مطلوبی حاصل نمیشود. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارنقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها دارد و این مهم وقتی حاصل می شود که اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت سهم به طور تمام و کمال در اختیار همه خریداران و فروشندگان قرار گیرد واز رانت اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات محرمانه جلوگیری شود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • فرایند تصمیم گیری خریدار
  • مصرف کننده
  • اصول مصرف کردن

کلیک برای خرید