رشد اجتماعی و هویت نوجوانان

منظور از بلوغ یا نوجوانی رشد درکلیه جنبه ها اعم از فیزیکی- عقلی و اجتماعی است…

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 308 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب:

تعریف بلوغ و نوجوانی

دگرگونی های رشد نوجوانی

تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن

مکان های رشد اجتماعی نوجوان

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی

روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی

رفتارهای مرضی اجتماعی نوجوان

رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ در این دوره

هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان

عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان

قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

نیازهای زیستی دوره نوجوانی

نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی

نیازهای اجتماعی نوجوان

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی

ویژه های دوره نوجوانی

حس استقلال طلبی در نوجوانی

خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان

رشد هویت

هویت یابی زودرس

سردرگمی درهویت یابی

پراکندگی هویت

تسلیم طلبی

وقفه

پیشرفت هویت

عوامل موثر برشکل گیری هویت

شخصیت

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده

عوامل اجتماعی و فرهنگی

نقش والدین در هویت یابی فرزندان

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی

زیر بنای شخصیت

اصل پرهیز از تحمیل کردن

اصل پذیرش و احترام

اصل پرهیز از مقایسه کردن

اصل توجه به کسب هویت نوجوان

منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

منظور از بلوغ یا نوجوانی رشد درکلیه جنبه ها اعم از فیزیکی- عقلی و اجتماعی است به همین جهت این واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی که مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است. نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است. طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده الی بیست و یک سالگی طول می کشد برخی بلوغ را از واژه (crise) و به معنی بحران مشتق کرده اند و تغییرات قاطعی است که درجریان یک تحول پیش می آید.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • رشد اجتماعی
  • هویت نوجوانان
  • نیازهای زیستی دوره نوجوانی

کلیک برای خرید