حقوق ورزشی

قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 314 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

حقوق ورزشی

شناخت حقوق ورزشی

تاریخچه

مسئولیت های قانونی در ورزش

تعریف مسئولیت

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

نقش مقررات ورزشی در مسئولیت جزایی ورزشکاران

قواعد عمومی

ایمنی تجهیزات و لوازم عمومی ورزش

توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی

بیمه حوادث در ورزش

اقدامات حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه

فرم گزارش حادثه

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن:

قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • حقوق در ورزش
  • حقوق ورزش کاران
  • توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی

کلیک برای خرید