حقوق مدنی

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند…

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 348 کیلوبایت

قیمت: 22000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

تقسیمات حقوق

منابع حقوق

قلمرو قانون در مکان

عرف

رویه قضایی

حقوق فردی

اموال

تقسیمات اموال

اموال غیر منقول

اموال منقول

مالکیت

حق انتفاع

حق ارتفاق

اسباب تملک

تعهدات

شرایط اساسی قراردادها

سقوط تعهدات

الزامات بدون قرارداد

اشخاص

احوال شخصیه

قسمتی از متن:

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می نامیم.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • حقوق در اسلام
  • رویه قضایی
  • اموال منقول و غیر منقول

کلیک برای خرید