تنظیم وصیت نامه از نظر حقوقی و قانونی

وصیتنامه خودنوشت، وصیتی است که وصیت کننده به خط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 236 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول: تعریف وصیت نامه در حقوق و انواع آن

انواع وصیتنامه

ارثیه در مراتب قانونی وصیت در چارچوب قانون

تاریخ حقوق

فصل دوم: ماهیت حقوقی وصیت آیا وصیت عقد است یا ایقاع

تعریف وصیت به طور عام و در قانون مدنی

فقه و قانون مدنی

اثبات وصیت وصیتنامه

قانون امور حسبی

وصیتنامه خود نوشت

تعریف و فواید

تنظیم وصیتنامه

ضمانت اجرای تشریفات

حدود اعتبار وصیتنامه خود نوشت

تشریفات مربوط به ارائه وصیتنامه

فصل سوم: وصیتنامه رسمی

تشریفات تنظیم

اعتبار وصیتنامه

شکل های سه گانه

وصیت

وصیت نامه از نظر حقوقی و قانون مدنی

فصل چهارم: نسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

ارث بعد از وصیت و دین است

منابع

قسمتی از متن:

وصیتنامه طبق قانون امور حسبی سه نوع می باشد:

1- وصیتنامه رسمی

2- وصیتنامه خودنوشت

3-وصیتنامه سری

وصیتنامه خودنوشت، وصیتی است که وصیت کننده به خط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبی (وصیتنامه) خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضای او رسیده باشد. فرقی نمی کند که خط وصیتنامه فارسی باشد یا لاتینی یا خط ژاپنی یا چینی و امثال آن و به هر زبانی که باشد، امضای وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.

وصیت نامه رسمی تربیت تنظیم و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است می باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر می باشد و اگر کسی وصیت خود را به طور رسمی تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه ای به آن وارد نمی باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمی تواند ایرادی به آن وارد نماید.

وصیتنامه سری ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای وصیت کننده برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می گردد، امانت گذارده می شود. طبق قانون امور حسبی کسی که سواد نداشته باشد نمی تواند به طور سری وصیت نماید.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تنظیم وصیت نامه
  • انواع وصیت نامه
  • تاریخ حقوق

کلیک برای خرید