تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی

ارزش تعلیم و تربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامن گیرفرد و جامعه تواند شد، از سوئی، و احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت نسبتاً طولانی رشد کودک از سوی دیگر، ایجاب می کند که فعالیت های مربوط به تعلیم و تربیت به درستی صورت گیرد. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 409 کیلوبایت

قیمت: 6500 تومان

دانلود تحقیق در مورد تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی،

در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

پرسش های مطالعاتی

پرسش اصلی

پرسش های فرعی

حدود مطالعاتی

تعاریف مفهومی اصطلاحات

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

تعلیم و تربیت

معنای مثنوی

شرح حال مولوی

شمس در قونیه

شور و حال مولوی

آثار مولانا

مثنوی معنوی

کتاب های تأثیرگذار در مثنوی

انسان از دیدگاه مولانا در مثنوی

بخش اول: عوامل مؤثر در تربیت انسان

هم نشینی

پیر و مرشد

دعا

عبادت

مشورت در امور

بخش دوم: موانع تربیتی

شیطان نفس

دنیا پرستی

وهم و خیال

کبر و خود بینی

حرص و طمع

بخش سوم: فضایل اخلاقی

کرامت نفس

درد مندی وآگاهی

سخاوت و بخشندگی

خاموشی

راستگویی

تواضع

بخش چهارم: ویژگی های خاص تربیتی در مثنوی

عشق و نقش تربیتی آن

بخش پنجم: قصه تمثیل ونقش تربیتی آن

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

نظر مولوی در باره تعلیم و تربیت

فصل سوم:

روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم:

بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته ها

پاسخ به پرسش های مطالعاتی

پیشنهادها

مشکلات تحقیق

منابع

بخشی از متن تحقیق:

ارزش تعلیم و تربیت آدمی و زیان هایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامن گیر فرد و جامعه تواند شد، از سوئی و احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت نسبتاً طولانی رشد کودک از سوی دیگر، ایجاب می کند که فعالیت های مربوط به تعلیم و تربیت به درستی صورت گیرد.

این تحقیق برآن است تا دیدگاه های تربیتی مولوی را که مثنوی به طور پراکنده و ضمن داستان ها و تمثیلات فراوان آمده بیان نماید و آن ها را به طور مدّون و قابل استفاده دسته بندی کند. از آن جا که درمثنوی، تعلیم و تربیت به صورت منظم و طبقه بندی شده، مطرح نشده است و مولوی غرض و مقصود خود را در قالب قصه ها و تمثیلات به صورت پراکنده بیان می کند، از این رو لازم می نمود رساله یا تحقیقی مستقل که دیدگاه های تربیتی مولوی را به صورت منسجم و یک جا، گردآوری شده، فراهم شود. نگارنده با احساس این خلاء و انگیزه پاسخگویی به چنین نیازی، این موضوع را برای پژوهش انتخاب نموده است.

در این تحقیق به دلیل وسعت موضوع و غنای مثنوی، مبنای کار برد دفاتر شش گانه مثنوی گذارده وسعی شده تا حدّ امکان از پرداختن به نظرات دیگران پرهیز شود…

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تعلیم و تربیت
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • تعلیم و تربیت در قرآن
 • تعلیم و تربیت کودکان
 • تربیت در مثنوی
 • تعلیم و تربیت در مثنوی
 • تعلیم و تربیت در مثنوی مولوی
 • تحقیق تعلیم و تربیت
 • تحقیق تعلیم و تربیت در اسلام
 • تحقیق تعلیم و تربیت اسلامی
 • مقاله تحقیق تعلیم

کلیک برای خرید