ترکیه و کلیه نظامهای آن

ترکیه در جنوب شرقی اروپا، هم جوار با چندین کشور قرار دارد. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 108 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول: جغرافیای طبیعی و سیاسی ترکیه و ویژگی ترکیه از نظر هابستد

وضعیت طبیعی و موقعیت جغرافیایی ترکیه و نقشه ترکیه

جمعیت ترکیه و شهرهای مهم آن

شهرهای مهم ترکیه

پیشینه تاریخی ترکیه

فصل دوم: اعتقادات و مذاهب و زبان ترکیه

زبان رسمی

دین و مذهب رسمی

پیروان ادیان در ترکیه

آزادی عقاید و مذهب

فصل سوم: ویژگی های فرهنگی اجتماعی

سیر تحولات فرهنگی

خصائص ویژه اجتماعی

مهم ترین مسائل و معضلاب فرهنگی و اجتماعی

موزه های ترکیه

فصل چهارم: نوع سیاست های داخلی و خارجی و حکومت آن

نوع حکومت

مشخصات جمهوری

حاکمیت

قوه قضائیه و مقننه و مجریه

تساوی در مقابل قانون

ارجحیت و قدرت الزام آوری قانون اساسی

زمینه سیاست خارجی

معنویت آزادیها و حقوق اساسی

تابعیت ترکیه

آزادی کار و انعقاد قرارداد

سیستم اداری ترکیه

سیاست داخلی

احزاب

فصل پنجم: ارزش نظامی و وضعیت نظامی آن در منطقه

ارزش نظامی ترکیه

وضعیت نظامی ترکیه

فصل ششم: سیستم آموزشی در ترکیه

فصل هفتم: ویژگی های اقتصادی و سیاست اقتصادی ترکیه

سیستم اقتصادی

سیاست اقتصادی و اهداف برنامه ریزی دولت

سیستم و ویژگی های اقتصادی

صنایع ترکیه

ویژگی بخش صنعت و معدن

ویژگی های عمده بخش خدمات

سیستم بانکداری در ترکیه و واحد پول آن

نقش و ساختمان سیستم بانکی

فصل هشتم: وضعیت شرکتهای دولتی در ترکیه

فصل نهم: وجوه مشترک در روابط فرهنگی و سیاسی ترکیه با ایران

روابط ایران و ترکیه در حال حاضر

وجوه مشترک فرهنگی

موارد افتراق دو کشور

تاریخچه روابط سیاسی

چگونگی حمایت ترکیه از ایران

قسمتی از متن:

ترکیه در جنوب شرقی اروپا، هم جوار با چندین کشور قرار دارد. از جانب تراس (ترکیه اروپائی) جزء شبه جزیره بالکان و از طرف آناطولی (آسیای صغیر) در حوزه مدیترانه و سرزمین آسیای صغیر واقع شده قسمتی از خاور نزدیک را تشکیل می دهد. از طرف شرق به ایران و کشورهای عربی محدود می شود.

ترکیه هم در قاره اروپا و هم آسیا قرار دارد و به آن شاهراه مدیترانه می گویند.

ترکیه کشوریست مستطیلی شکل که از سه طرف به دریا منتهی می شود. دریاهای سیاه، مرمره، اژه و مدیترانه به ترتیب قسمتهائی از شمال، غرب و بخشی از جنوب آنرا احاطه نموده اند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کشور ترکیه
  • آداب کشور ترکیه
  • نظام های کشور ترکیه

کلیک برای خرید