تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

حسابرسی به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگی است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستی هرگونه مدارک و اسناد مالی توسط شخصی مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به عمل آید…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 383 کیلوبایت

قیمت: 13000 تومان

فهرست مطالب:

تاریخچه

انواع حسابرسی

پیش حسابرسی

کنترل داخلی

کنترل داخلی و عملیات حسابرسی

وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلی

کسب اطلاع از کنترلهای داخلی

اسناد پرداختنی

اسناد دریافتنی

دفاتر قانونی

رسیدگیها

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

مدل شبه قضایی

مدل مسئولیت اجتماعی

نظریه مباشرت و نظارت

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی

قیمت و بازده سهام

بررسی های آماری

تحلیل یافته ها

آزمون فرضیه

قضاوت و تصمیم گیری

نتیجه بررسی

چکیده

یادداشتها

منابع و مأخذ تحقیق

قسمتی از متن:

مفهوم حسابرسی

حسابرسی به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگی است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستی هرگونه مدارک و اسناد مالی توسط شخصی مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به عمل آید چنین رسیدگی علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگی معاملاتی که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و بهطور کلی هرگونه اقدامی که برای نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیای حرفهای گستردهای وجود دارد. در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالی و اقتصادی صحیح به مراکز تصمیمگیری دارای اهمیتی شگرف است. یکی از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی است که با سرمایههای هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیتهای اقتصادی بهخصوصی را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتی در اقصی نقاط جهان اداره میکنند. برای مدیرانی که در رأس این سازمانهای وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاهها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگی وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داوری خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتی را که در رابطه با طرحها و برنامههای آینده اتخاذ میکنند، بر مبناء گزارشهای مالی و اطلاعات دیگری که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن بهدست آنها میرسد بنیان نهند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بازده سهام
  • اقتصاد
  • مفهوم حسابداری

کلیک برای خرید