پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 194 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

مفهوم مسئولیت مدنی

اقسام آن از نظر منشأ

ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد)

موضوع مسئولیت مدنی

ارکان مسئولیت مدنی

فعل زیانبار

فصل دوم

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

حقوق فرانسه و نظامهای مشابه

کامن لا

حقوق ایران

ماده 230 قانون مدنی

گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد

کامن لا

نظامهای رومی – ژرمنی

حقوق ایران

مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد

نظریه تقصیر

رابطه سببیت

فصل سوم

اجرای قاعده پیش بینی ضرر

اجرای قاعده در هر دو مسئولیت

امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)

ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی

معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی

اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری

استثنائات قاعده

تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است

خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی)

نتیجه

فهرست منابع

قسمتی از متن:

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مسئولیت قرار دادی و قهری
  • قاعده پیش بینی ضرر
  • جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

کلیک برای خرید