پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

در ادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 108

حجم فایل: 616 کیلوبایت

قیمت: 18000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

طرح مساله

ضرورت و اهمیت مساله

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

سوالات تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده

فصل سوم: ادبیات موضوع

تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق

چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق

فصل چهارم: روش تحقیق

تعریف جامعه آماری و حجم نمونه

روش گردآوری اطلاعات

فصل پنجم: خلاصه نتایج

تجزیه و تحلیل یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتهای تحقیق

پرسشنامه

قسمتی از متن:

در ادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است. کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.

بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یکی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است که قرن حاضر با آن مواجه است. امری که ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاکتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا که حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تک تک آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مفهوم دین
  • رفتار دانشجویان
  • دانشجویان دانشگاه آزاد

کلیک برای خرید