بررسی علل اعتیاد جوانان

هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 417 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف موضوع تحقیق و هدف آن

اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع

فرضیات و متغیرها

قلمرو مکانی و زمانی

روش تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

تعریف نمونه و جامعه

محدودیت های تحقیق

تعاریف و اصطلاحات خاص

تعریف اعتیاد به صورت جامع

تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران

نشانه های اعتیاد

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

عوامل اعتیاد

عوامل اجتماعی و خانوادگی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی

درمان وابستگی جسمی

درمان وابستگی روانی

شیوه های درمان وابستگی روانی

روش تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

روش نمونه گیری

نمونه پرسشنامه

تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه

متغیر مستقل و وابسته

نتیجه گیری

سایر نتایج تحقیق

پیشنهادات

منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز جوامع بشری است، آتشی که تا کنون صدها میلیون انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتی که بر پیکره جوامع انسانی وارد نموده است که هیچگاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گستره این آتش، اقدامات شایسته و تلاشهای فراوانی صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنه آن گسترده تر شده است. به راستی آیامی توان در چنین وضعی سپر انداخت و آیه یاسی خواند و نظاره گر این صحنه دردناک بود؟

چهره اعتیاد هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه کنند، در این راه هم، نخستین گام اطلاع رسانی درست و علمی و آگاهی دادن به جامعه است.

آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هویستاری بیشتر می خوانند. بر اساس آمار دولتی تا کنون 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخی از صاحبنظران معتقدند این تعداد بین 3 تا 6 میلیون نفر است و با جرم بودن اعتیاد باعث فقدان برنامه ریزی مناسب برای مبارزه با این آسیب اجتماعی شده، و مشکل یک میلیون و 200 هزار از این معتادین بسیار جدی و وخیم گزارش شده است.

اعتیاد به نظر شخصی بنده از هر نوع بیماری مانند، سرطان، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می گذارد.

اعتیاد، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را تصمیم گیری و اجرای هدف است را از او باز می ستاند و فرد را همانند یک وسیله بازی و ناپایدار بار می آورد که برابر کوچکترین حادثه و مشکل او را از پای در می آورد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • علل اعتیاد جوانان
  • انگیزه های اعتیاد
  • مواد مخدر

کلیک برای خرید