تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقاب…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 367 کیلوبایت

قیمت: 11500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • استفاده موثر از قوانین و مقررات برگزاری مناقصات در مدیریت پروژه، در قالب پی. دی. اف و در 12 صفحه، شامل ماشین مناقصات، شناسایی حد و مرز معضله یا چالش موردبررسی، شرط انجام کار، شناسایی مهم ترین ارکان یا اسناد (پسینی) در محیط حقوقی مناقصات، نقل از پژوهش ارزیابی مقررات مناقصات (وزن دهی به...) … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 1,213 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان استفاده موثر از قوانین و مقررات برگزاری مناقصات در مدیریت پروژه در قالب پی. دی. اف و در 12 صفحه شامل: ماشین…

 • دانلود فایل آموزشی قوانین و مقررات زندگی در آپارتمان، در قالب pdf و در 32 صفحه، شامل: بخش اول: آشنایی با قانون مالکیت در آپارتمان بخش دوم: مجمع عمومی و انتخاب مدیران ساختمان بخش سوم: هزینه ها بخش چهارم: متن کامل قانون تملک و آیین نامه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 176 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود فایل آموزشی قوانین و مقررات زندگی در آپارتمان، در قالب pdf و در 32 صفحه، شامل: بخش اول: آشنایی با قانون مالکیت در آپارتمان بخش دوم: مجمع عمومی و انتخاب…

 • می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همی… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 67 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان مقدمه: می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای…

 • چکیده: از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآین… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 25 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان چکیده: از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می باشد، بر این اساس دولتها موظف…

 • مقدمه هر کجا که انسان زیست می کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله ها و شهرهای کشور زندگی می کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 128 حجم فایل: 104 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان مقدمه1 بیان مسئله: 3 فرضیه ها: 3 بخش اول: تعاریف و اصطلاحات…

فهرست مطالب

مقدمه 1

مبحث اول 3

تعاریف لغوی اصطلاحات 3

مبحث دوم 3

اجرای احکام مدنی 3

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می کند. 4

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری 4

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی 5

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5

و) اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش 5

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول 7

بخش اول: محل فروش 7

بخش دوم: زمان فروش 8

ج) موعد فروش 8

گفتار سوم: آگهی فروش 9

گفتار چهارم: دعوت از طرفین 11

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 11

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور 11

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است 11

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه 11

گفتار پنجم: جلسه فروش 11

الف) حضار اجباری در جلسه فروش 11

ب) حضار اختیاری 12

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14

گفتار پنجم: موارد رد 14

گفتار ششم: مبلغ فروش 15

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب 15

ب) مبلغ توافق 15

ج) قیمت مزایده 16

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17

گفتار هشتم: نحوه پرداخت 17

الف) پرداخت نقدی 17

ب) پرداخت به وعده 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول 19

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19

مبحث دوم 20

فروش اموال غیرمنقول 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 20

گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 21

مبحث سوم 22

تخلفات دادوز 22

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 22

گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 23

مبحث چهارم 23

اجرای اسناد رسمی 23

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن 23

گفتار دوم 25

بازداشت امواع منقول 25

گفتار سوم 25

بازداشت اموال غیرمنقول 25

گفتار چهارم 25

حراج 25

بخش اول: آگهی فروش 25

بخش دوم: مکان حراج 26

بخش سوم: دعوت از طرفین 27

بخش چهارم: زمان حراج 27

بخش پنجم: مبلغ حراج 27

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج 27

بخش هفتم: جلسه حراج 27

بخش هشتم: موارد بی اعتباری حراج 28

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28

مبحث سوم 28

معاملات دولتی 28

تعریف مناقصه: 28

گفتار اول: مناقصه 29

بخش اول: طبقه بندی معاملات 29

بخش دوم: طبقه بندی انواع مناقصات 29

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه 30

بخش چهارم: ضمانت نامه برای مناقصه 30

بخش پنجم: انعقاد قرارداد 31

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات 31

گفتار دوم 31

مزایده 31

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32

بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32

بخش چهارم: فروش اموال منقول 32

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح های عمرانی 32

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی 32

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی 33

مبحث چهارم: بورس 33

گفتار اول: ارکان بورس 34

نحوه سرمایه گذاری در بورس 34

منابع و ماخذ 35

مقدمه

انسان ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته های مادی است. این علاقه های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می کند و او را انجام تعهد باز می دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد

عبارات و واژگان کلیدی:

 • مقررات حراج و مزایده
 • تعریف مزایده و حراج
 • انواع حراج
 • احکام مدنی
 • دستور فروش
 • زمان فروش
 • محل فروش

کلیک برای خرید