تحقیق فسخ نکاح

مقدمه تعریف خانواده: 1 «- ازنظر حقوقی محض، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعری…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 71 کیلوبایت

قیمت: 16000 تومان

مقدمه

تعریف خانواده:

1 «- ازنظر حقوقی محض، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند»

«خانواده به معنای عام، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند» «ماده 1032: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است.

طبقه اول: پدر ومادر واولاد واولاد اولاد.

طبقه دوم: اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم: اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها».

«ضابطه این خانواده، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»

«ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است:

1- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی.

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد.

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد.»

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد (ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی) به هر حال، خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند. معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق. م می گوید: درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است.»

عبارات و واژگان کلیدی:

  • فسخ نکاح
  • فسخ رابطه زناشویی
  • طلاق
  • تعریف ازدواج
  • موارد انحلال عقد نکاح
  • تفاوت فسخ نکاح و طلاق
  • تعریف عده

کلیک برای خرید